Centric

Centric

Centric

Centric biedt Software SolutionsIT OutsourcingBusiness Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners.

Centric gelooft in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. We verbinden hiervoor professionals, partners en klanten, zodat zij hun talenten, kennis en ideeën met elkaar kunnen delen. Deze samenwerking resulteert in innovatieve, pragmatische oplossingen, die bijdragen aan verantwoorde groei van de organisatie en stabiliteit voor onze klanten en medewerkers.

Binnen Centric kennen we Expertise Centra (EC) rondom de meest belangrijke kennisgebieden. Eén daarvan is het EC Enterprise Java, dat zich richt op kennisopbouw en kennisdeling binnen het totale Java-werkgebied. Wij organiseren opleidingen en kennisbijeenkomsten waarin medewerkers, leveranciers of partners demonstraties of lezingen geven over de nieuwste tools en technieken, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het vakmanschap van onze professionals. Wij stimuleren dat medewerkers zich verder ontwikkelen en ontplooien, waarbij zowel aandacht is voor het theoretische vakinhoudelijke kennisniveau alsmede aandacht voor de persoonlijke vaardigheden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat opdrachten aansluiten bij de persoonlijke behoeften en interesses van onze professionals. Centric staat voor Connect, Engage, Succeed.